TÜBİTAK-Uluslararası Destekleri

AKADEMİK

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
1071 Programı

KONUK ARAŞTIRMACI

2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

 SANAYİ

UFUK2020
1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 KAMU

AB Ufuk2020 PROGRAMI

 BİLİMSEL ETKİNLİK

2224-A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
2224-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
2224-C – Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleme Programı
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

 BİLİM VE TOPLUM

Ufuk2020 Programı