Kalkınma Bakanlığı Destekleri

Araştırma Altyapısı Destekleri

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış altyapı projeleri desteklenmektedir.
Araştırma Altyapısı Destekleri, “Mükemmellik Merkezleri” ve “Merkezi Araştırma Laboratuvarları” olmak üzere iki başlık altındadır.

Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri

Politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere, lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.

Destekler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.