Misyon ve Vizyon

Misyon
Üniversitemizin araştırma çıktılarının nicelik ve niteliksel olarak artmasına ve dış kaynaklı yurtiçi ve yurtdışı proje fonlarından üniversitemizin daha çok istifade etmesine katkıda bulunmak; diğer yandan da bölgedeki kamu, sanayi, meslek ve sivil topluk kuruluşları ile işbirliği halinde projeler üreterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve bu bağlamda kurum akademisyenlerine danışmanlık, eğitim ve materyal olarak destek imkanlarının sağlanmasıdır.
Vizyon
Ülkemizin hedef stratejileri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler hayata geçirerek, hedefler doğrultusunda ülkemize ve toplumumuza faydalı projelere imza atmaktır.