Modül 3 : Üniversite Sanayi İşbirliği

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri) 

Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi Modül 3 kapsamında, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak üzere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Üniversite Sanayi Buluşma Günleri: Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak,
  • Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmaların, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması,
  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler oluşturulmasına destek vermek,
  • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerinin, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması.