Modül 5 : Girişimcilik ve Şirketleşme

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri 

Bu modülümüz, üniversitedeki bilgi birikiminin akademisyenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanılması ve ticarileşerek girişime dönüşmesini amaçlamaktadır.

Bu bağlamda Modül 5 kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

  • Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına destek hizmetleri sunulması,
  • Şirketlere Destek ve Hibe programlarından yararlanmaları için danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi,
  • Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilmesi ve bu yarışmaların düzenlenmesi.