Modül 2 : Proje Desteği

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi olarak üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine ulusal/uluslararası proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi, özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların ortak gerçekleştirecekleri Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının finansal olarak desteklenmesine yönelik proje çağrıları ve takvimlerinin duyurulması, ortaklıkların oluşturulması, proje hazırlık ve yürütme esnasında verilecek hizmetler; “Modül 2: Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler” ofisimizin sorumlulukları arasındadır.

Modül 2 kapsamında yürütülen faaliyetlerden bazıları:

  • Ulusal ve uluslararası proje çağrılarının konusu, tarihleri hakkında duyurular ve bunlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak ve proje işbirliklerini düzenlemek,
  • Akademisyen profillerini oluşturmak,
  • Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek,
  • Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcilerince verilecek eğitimler düzenlemek,
  • Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak,
  • Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlamak,
  • Tanıtım toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek vermek,
  • Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri düzenlemek.