Yönetim Kurulu

 
 
Dr. Öğr. Üyesi ŞEREF ÖCALIR
 
 
Dr. Öğr. Üyesi FATMA ULUSAL
 
 
Dr. Öğr. Üyesi EMEL YONTAR
 
Dr. Öğr. Üyesi GÜLPEMBE OĞUZHAN
 
 
Dr. Öğr. Üyesi ÖMÜR ACET
 
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN NAS
 
 
Dr. Öğr. Üyesi UTKU UZUN