Modül 1 :Farkındalık, Tanıtım ve Bilgilendirme

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim 

Modül 1 ; Proje Ofisi etkinliklerinin üniversite bünyesindeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına tanıtılması, hedef kitlede farkındalık oluşturulması amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Proje Ofisi'nin faaliyetlerinin (eğitim, seminer, çalıştay, etkinlik vb.); akademisyenler, öğrenciler ve sanayiye web sayfası, yazılı ve görsel basın, sosyal medya kullanılarak tanıtılması,
  • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayacak ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler düzenlenmesi,
  • Birebir yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi'nin verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık oluşturulması.