Modül 4 : Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme

Modül 4: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme 

Üniversitemiz araştırmacılarının ve öğrencilerinin buluşları ile ilgili fikri mülkiyet hakları süreçlerini başlatmak ve Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi gibi konularda koordinasyonu sağlamaktır.

Bu bağlamda Modül 4 kapsamında yürütülen faaliyetlerden bazıları:

  • Üniversite kurumsal FSMH politikasının geliştirilmesi,
  • Üniversite bünyesinde FSH (Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım, Yeni Bitki Çeşitleri, Biyoteknolojik Buluşlar, Eserler, Know-How vb.) farkındalığının arttırılması ve potansiyeli olan buluşun/bilimsel çalışmanın tespiti için etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Uygun bulunan buluş/bilimsel çalışma için FSH başvuru ve yönetim süreçlerinde destek verilmesi,
  • Buluşun/bilimsel çalışmanın pazar analizi, ticarileştirme planı oluşturulması ve değerlemesinin yapılması konusunda buluş sahibine destek verilmesi,
  • Potansiyel müşterilerin (yatırımcılar, firmalar, vb.) belirlenerek buluş sahibi ile bir araya getirilmesi,
  • Buluşun/bilimsel çalışmanın ticarileştirilmesine (lisanslama, satış, vb.) yönelik hukuki, finansal ve teknik destek hizmetlerinin verilmesidir.